←     Till sajten

Lektionsplanering

Hållbarhet är komplext, därför krävs samverkan mellan olika ämnen och områden. Detsamma gäller den här sajten som omfattar tre huvudämnen; hem- och konsumentkunskap, NO och SO.

Sajten smartmedmat.se är indelad i tre huvudben. Ben I beskriver hur mat ska sorteras och hur den ska hanteras för att undvika att den slängs – och kan främst kopplas till ämnet hem- och konsumentkunskap. Ben II, som visar vad som händer med matavfallet när det sorterats och beskriver hur biogas bildas, rör främst de naturorienterande ämnena. Ben III har ett övergripande perspektiv, där effekterna av matavfallssortering, miljöpåverkan, och matavfallssortering i ett historiskt perspektiv ingår. Det handlar främst om samhällskunskap, men även om naturkunskap och hem- och konsumentkunskap.

Varje ben är uppbyggt på ungefär samma sätt och består av fem steg: två faktadelar och uppdrag där eleverna får dokumentera olika saker, utföra experiment, intervjua människor och fundera över matavfall på olika sätt. I första benet finns även ett spel som handlar om matavfallssortering i köket. Här sätts elevernas kunskap om vad som får läggas bland matavfallet på prov. När eleverna spelat klart kommer de till avdelningen Läckra rätter av rester. Här finns en receptbok som ska inspirera barnen att laga något gott av grönsaker och frukt som sett sina bästa dagar; omelett, varma mackor och paj.
Varje ben har även ett quiz och alla kapitel avslutas med att eleverna får en medalj för varje genomförd uppgift. När eleven gått igenom uppgifterna i alla tre benen pryds diplomet med en underskrift som visar att eleven slutfört Smart med mat-kursen. Då kan eleven färglägga diplomet och dela det med kompisar, föräldrar och lärare.

Hur du som lärare väljer att lägga upp lektionerna, om du vill jobba med de här ämnena koncentrerat i en vecka eller över längre tid, om du vill fördjupa dig i något ämne, fossila bränslen eller historia, är upp till dig. Varje klass och elev är unik – och förutsättningarna varierar. Är ämnena helt nya för dina elever eller är det som behandlas en repetition av saker ni redan gått igenom?
Ben II handlar om vad som händer i biogasanläggningen när biogas bildas. Det är lite tyngre både bild- och faktamässigt. Det här benet kanske kräver att du går igenom innehållet tillsammans med eleverna innan de börjar arbeta med det själva.

För att du ska kunna använda sajten på bästa sätt bör du som lärare först gå igenom alla delar själv. Det är bara du som kan avgöra om och vilken introduktion dina elever behöver.
Generellt kan sägas att det mesta ger sig och ligger på en nivå som eleverna ska klara av själva förutom uppdragen där eleverna behöver genomgång och handledning. Här kanske eleverna också ska jobba i par eller grupp. Uppdragen kan göras hemma eller i skolan och de kan ges till barnen innan ni börjar jobba med sajten, som en introduktion, innan eleverna får i uppgift att ta sig igenom sajten på egen hand.